معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

شهر ما میراث پدران ما نیست - امانت فرزندان ماست

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

 

  سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان  

 شعار سازمان :

 دور نيست، باغ شهر اصفهان دير نيست

مقدمه

به طور کلی فضای سبز برخلاف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کند، تنها محلی دارای درخت و گیاه نیست، بلکه نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است.

رشد و توسعه روز افزون شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، توسعه هر چه بیشتر کالبدی، کیفیتی و کمیتی فضای سبز و پارک را که در بهبود شرایط محیط زیست  نقش موثر دارد بشدت ایجاب می کند. محدودیت امکانات تفریحی، آلودگی هوا و صدا، فشارهای حاصله از کار روزانه و مشکلات تأمین هزینه زندگی آثار نامطلوبی در حیات سالم و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهرنشینان باقی می گذارد که با توسعه سریع فضاهای سبز، دگرگونیهای این عوامل نامطلوب انکار ناپذیر می شود و احتیاجات مردم را در بهره برداری از امتیازات مفید این گونه مکانها روز افزون می سازد.

ایجاد پارک، باغ و فضای سبز در شهرها و حومه آنها تأثیر بسزایی در فعالیتهای اجتماعی وتأمین اقتصاد سالم کشور و افزایش توان کار و فعالیتهای مردم داشته و شکل جدید و رضایت بخشی بر زندگی شهرنشینان می دهد. در حقیقت علل اصلی ایجاد فضای سبز کمک به کاهش وزش باد در سطح شهر، جلوگیری از تغییرات غیر طبیعی دما، کمک به کاهش وجود غبار و آلودگی هوا، زیبا سازی و سلامت روحی و روانی و ... می باشد.

لازم به ذکر است مدیریت فضای سبز شهری تنها محدود به مقولات مشخصی چون حفاظت از فضای سبز و درختان یا نحوه مدیریت پارکها و کمربندهای سبز شهری نبوده بلکه  موضوعات  وسیع و متنوعی را در بر می گیرد که از جمله می توان به برنامه ریزی و هدایت فعالیتهای کاشت و استقرار گونه های متنوع گیاهی  و سازگاربا شرایط اقلیمی اشاره کرد.

معرفی سازمان

سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداری اصفهان با هدف ايجاد و توسعه کمي و کيفي فضاي سبز پايدار و متنوع در سال 1366تأسيس و به منظور بهينه نمودن امور، تصميمات و برنامه هاي متخذه با بکارگيري و  استخدام نیروهای متخصص در سطح کارشناس و کارشناس ارشد در رشته­ی مهندسي کشاورزي شامل گرايشهاي باغباني، خاکشناسي، جنگل و مرتع، زراعت، آبياري، گياهپزشکي و همچنين ساير تخصصهاي مورد نیاز، شروع به­کار نمود. (در حال حاضر تعداد کارشناسان سازمان 46 نفر میباشند.)

با ايجاد واحدها و مديريتهاي فضاي سبز در سطح مناطق شهرداري اصفهان و تصدي اين مجموعه ها توسط متخصصين امر همراه با آموزش مستمر آنها، مبادرت به احداث و نگهداری عرصه هاي فضاي سبز مختلف تحت عنوان پارک شهري، پارک محلي، کمربند سبز اصفهان، باغ گلها و بسياري از طرحهاي ديگر نموده است. همچنین در زمينه توسعه و نظارت عالی بر نگهداری فضای سبز، توسعه و تجهیز شبکه های آبیاری تحت فشار، تولید گونه های گیاهی زینتی جهت کاشت در سطح فضای سبز، ساماندهی انهار منشعب از زاینده رود، طرح و برنامه ریزی، طراحی فضای سبز، آموزش و تحقیقات، کلینیک گیاه پزشکی و آب و خاک همت گمارده و توانسته است فضای سبز شهر اصفهان را از نظر کمی و کیفی بطور محسوسی ارتقاء دهد. در راستاي فعاليت این سازمان تا پایان سال 1389 همگام با رشد قابل ملاحظه جمعيت و افزايش سطح شهر، سرانه کل فضاي سبز 24.2 مترمربع افزايش يافته و اين روند با برنامه ریزی های انجام شده تا 30 مترمربع قابل افزایش می­باشد . افزايش سرانه فضای سبز يکي از پارامترهاي اصلی بهبود محيط شهري جهت استفاده شهروندان مي باشد . سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداری اصفهان عليرغم وجود محدوديتهاي اقليمي و فيزيکي مصمم است تا بر اساس رسالت، اهداف و استراتژی­های  تعريف شده خود محيطي متنوع همراه با شاخصهاي کيفي و کمي جهت استفاده ذینفعان در فصول مختلف مهيا نموده و بر روند توسعه شهري در ابعاد صنعتي و شهرسازي و عمراني تاثيرگذار باشد.

درحال حاضر بر اساس آمار موجود در پایان آذر سال 1389 مساحت کل فضاي سبز شهراصفهان 42045632 متر مربع میباشد که با نظارت عالی سازمان پارکها و فضای سبز به صورت امانی و پیمانی اداره و نگهداری میگردد.با توجه به اهميت تحقيقات و آموزش به عنوان يک امر زيربنائي و الزامي جهت توسعه در محورهاي مختلف شهري و به منظور شناخت کليه عوامل اعم از محدوديتها و قابليتها، این سازمان از ابتداي سال 1380 وظايف و اهداف خود را بر پايه نظارت و تحقيقات تسري بخشيده و بخش عمده ای از  امور اجرائي را به بخش خصوصي واگذار نموده است و در حال حاضر از تجربيات خود در زمينه هاي تحقيقاتي و نظارتي استفاده و استانداردهاي لازم را جهت حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز اعمال می نماید.

 چارت تشکیلاتی سازمان

  

اهداف و سیاست ها

پويايي، شادابي و بقاي شهر اصفهان در گرو وجود يک سلسله اصول معين و مشخص شهرنشيني است. يکي از مهمترين اصول، ايجاد و گسترش فضاي سبز مناسب است. اهميت اين موضوع به حدي است که مي توان مشخصه اصلي يک شهر سالم و پرنشاط را گستردگي و توسعه فضاهاي سبز در آن شهر دانست.

امروزه شهر با تمدن و تاريخي اصفهان از يک سو با پيشروي و زايش بيابانها و کوير روبروست و از سوي ديگر به دليل آلودگيهاي جوي و زيست محيطي ناشي از کارخانجات و مواردي از اين قبيل در معرض خطرات بزرگي قراردارد. با نگاه به اين واقعيتها و اتخاذ يک سلسله تدابير هوشمندانه و طرحهاي جامع تحقيقاتي، اجرائي نه تنها جذابيت هاي فضای سبز آن افزایش یافته بلکه زيستگاهي پديدار نموده که نيازهاي روحي و معنوي شهروندان در اندازه هاي نسبتاً مقبول و دلخواه فراهم آيد.

ايجاد و گسترش فضاي سبز براي تقويت فضاهاي دلنشين و نشاط انگيز به مثابه خشتهاي اوليه بناي توسعه مناطق مختلف خواهد بود تا بتدريج بعنوان يک شهر بزرگ، زيستگاه امن و دلپذير شهروندان شود .

از اهم فعاليتهاي سازمان پارکها و فضاي سبز مي توان به توسعه پارکهاي محلي، توسعه پارکها در حاشيه زاينده رود، احداث شبکه فضاي سبز معابر (طرح مشارکت سبز)، احداث فضاي سبز حاشيه خيابانها، توسعه فضاي سبز حاشيه انهار، و ده­ها پروژه و طرح ديگر اشاره نمود که نقش موثري را در کاهش آلودگيهاي زيست محيطي، پالايش هوا و افزايش زيبائي در سطح شهر بزرگ اصفهان دارد.

گياهان در شهرها جهت تقليل انعکاس نور که داراي انرژي حرارتي نيز مي باشد نقش موثري دارند. فضاي سبز تنظيم کننده آب و هواي يک منطقه محسوب مي شود، لذا فضاي سبز و گياهان در ابعاد گسترده و گوناگون درخدمت انسان است چه بصورت مستقيم که داراي ارزش اقتصادي است و چه بصورت غيرمستقيم که داراي ارزشهاي غيرقابل جانشين زيست محيطي است. توسعه شهري بدون توجه به مسائل زيست محيطي به قيمت انهدام درختان و فضاي سبز و کاهش آنها تمام مي شود و در نتيجه موجب تاثيرات سوءآلودگي هاي هوا شده وعرصه زندگي را طوري براي انسان ها بويژه شهرنشينان تنگ خواهد نمود که رهائي از آن بسادگي ميسر نيست.

سلامتي جامعه، توسعه مستمر اقتصادي و اجتماعي در گرو حفظ درختان و فضاي سبز و گسترش درختان در محيط زيست مي باشد. اگر جامعه اي به اين نکته ظريف واقف نباشد، نمي توان آنرا واقعاً متمدن ناميد.

بي جهت نيست که مي گويند درختان سمبل سلامتي، آباداني و حفظ آنها نشانه درجه تمدن هر جامعه اي است .

لطمه به فضاي سبز شهر اصفهان به هر نحو ممکن و تحت هر شرايط و برنامه اي با هر شکل ممکن به قيمت فقر و نابودي و کاهش کيفيت زندگي خود و فرزندانمان است. مسلماً نسل آتي آگاه تر از ما خواهد بود و نتايج فاجعه آميز ناشي از تغييرات حاصله در طبيعت را که به مرور در ذهن ما به پديده هاي طبيعي تبديل شده بودند (نظير شن هاي روان، گسترش کوير و عرياني طبيعت و ... ) به حساب خطاهاي طبيعت و يا ضرورت خلقت نخواهد گذاشت، بلکه قوياً آنها را به حساب بي مسئوليتي تصميم گيران و ناآگاهي جوامع انساني خواهد نوشت و آنچه قابل تصور است اين است که حاصلي جز نفرين آيندگان بر خطاهاي غيرقابل گذشت ما در بر نخواهد داشت .

سازمان پارکها وفضاي سبز رسالت سامان بخشيدن به زيبايي هاي طبيعت در شهر اصفهان، توسعه فضاي سبز جهت پالايش آب وهوا، دگرگوني در اقليم بياباني وکويري شهر اصفهان، نظارت بر اجراي پروژه هاي حفظ ونگهداري، اجراي فضاهاي سبز وخصوصي سازي در امر حفظ ونگهداري و توسعه فضاهاي سبز، ارتباط با شهروندان و توليد گياهان خاص در امر فضاي سبز شهر اصفهان را به عهده دارد.

از اهداف سازمان پارکها و فضاي سبز شهر اصفهان مي توان به ايجاد، نگهداري و اداره امور پارکها و ميادين، انجام تحقيقا ت علمي در فضاي سبز و تهيه ار ائه خط مشي بنيادي واساسي در ارتباط با مسائل فضاي سبز شهر اصفهان ياد کرد.

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان، به عنوان متولی فضای سبز شهری در راستای ماموریت خود، با بکارگیری و استخدام کارشناسان متعددی در زمینه های تخصصی مهندسی کشاورزی شامل گرایش‌های باغبانی، خاکشناسی، جنگل و مرتع، زراعت، آبیاری، گیاه‌پزشکی و همچنین سایر تخصص‌های مرتبط فعالیت می­نماید. این سازمان با ایجاد واحدها و مدیریت‌های فضای سبز در سطح مناطق شهرداری اصفهان و تصدی این مجموعه‌ها توسط متخصصین امر همراه با آموزش پرسنل مربوطه، به احداث و ایجاد عرصه‌های فضای سبز مختلف اعم از پارک شهری، پارک محلی، کمربند سبز اصفهان و باغ گلها پرداخته و می‌پردازد. همچنین با انجام پروژه‌های دیگر در زمینه طراحی، توسعه و تجهیز شبکه آب‌رسانی، تولید گونه‌های گیاهی مورد نظر در سطح فضای سبز اصفهان، مشاوره و آموزش دانشجویان، شهروندان و کارشناسان در جهت ارتقاء کمی و کیفی فضای سبز تلاش می‌کند.

 

معرفی برنامه‌ریزی راهبردی

برنامه­ریزی راهبردی فرآیندی است که اکثر سازمان­های موفق و صاحب نام دنیا از آن برای هدایت و پیشبرد برنامه­ها و فعالیتهای خود با افق دید بلندمدت و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می­گیرند. این نوع برنامه­ریزی، اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی­هایی منجر می­شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می­آورد. برنامه­ریزی راهبردی با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی می­کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می­کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه­های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی­هایی می­کند که با تکیه بر قوتها و با بهره­گیری از فرصتها، ضعفها را ازبین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با هر اندازه­ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیتهای خود را طوری برنامه­ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. باتوجه به مفهوم برنامه­ریزی راهبردی، این امر مستلزم بهره‌گیری از این نوع برنامه­ریزی است؛ چرا که از یک طرف آینده­نگر بوده و ازطریق پیش­بینی تحولات آتی اقدامات مناسب را تنظیم می­کند. ازطرف دیگر گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می­تواند به سرعت از تغییرات محیط با خبر شده و واکنش مناسب و سریع نشان دهد.

در یک گفتار ساده، یک برنامه راهبردی می­تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه­ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شوند و ممکن است جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه راهبردی می تواند، نه تنها درک اعضا از اهداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده­گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجادکند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثربخش می­شود.

بیانیه مأموریت سازمان

"سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، فعاليت خود را در زمينه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز شهر اصفهان آغاز نمود. در حال حاضر برنامه‌ریزی، تحقیق، طراحی، نظارت، آموزش و ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط در حوزه فضای سبز، رسالت اصلی سازمان می باشد. این سازمان با اتكاء به منابع انسانی متخصص و كارآزموده، و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها، تلاش خود را براي دستيابي به فضاي سبز پایدار، متوازن و متناسب با نیازهای روز کلان شهر اصفهان به‌ عمل مي‌آورد. همچنین سازمان در راستای افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود، از دانشگاهها و مراکز علمي- تحقیقاتی بهره می‌برد."

بیانیه چشم‌انداز

"سازمانی برخوردار از نظام برنامه‌ریزی هدفمند و کارا با اتکا به منابع انسانی توانمند به منظور دستیابی شهر اصفهان به فضای سبز جذاب، متنوع و پایدار با توزیع متوازن "

 

روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:7  توسط وحید  |